AZ-104T00A Microsoft Azure Administrator

Szkolenia

/

AZ-104T00A

Informacje o szkoleniu

AZ-104T00A Microsoft Azure Administrator

Image

Szkolenie przygotowujące do egzaminu AZ-104. Tematyka dotyczy średniozaawansowanych funkcjonalności z chmury Azure.

Po odbyciu kursu, można przystąpić do egzaminu Exam AZ-104: Microsoft Azure Administrator. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu, kursant może otrzymać cyfrowy certyfikat Microsoft Certified: Azure Administrator Associate.

Plan szkolenia

Module 1: Identity
Azure Active Directory
Users and Groups
Lab: Manage Azure Active Directory Identities

Module 2: Governance and Compliance
Subscriptions and Accounts
Azure Policy
Role-based Access Control (RBAC)
Lab: Manage Subscriptions and RBAC
Lab: Manage Governance via Azure Policy

Module 3: Azure Administration
Azure Resource Manager
Azure Portal and Cloud Shell
Azure PowerShell and CLI
ARM Templates
Lab: Manage Azure resources by Using the Azure Portal
Lab: Manage Azure resources by Using ARM Templates
Lab: Manage Azure resources by Using Azure PowerShell
Lab: Manage Azure resources by Using Azure CLI

Module 4: Virtual Networking
Virtual Networks
IP Addressing
Network Security groups
Azure Firewall
Azure DNS
Lab: Implement Virtual Networking

Module 5: Intersite Connectivity
VNet Peering
VPN Gateway Connections
ExpressRoute and Virtual WAN
Lab: Implement Intersite Connectivity

Module 6: Network Traffic Management
Network Routing and Endpoints
Azure Load Balancer
Azure Application Gateway
Traffic Manager
Lab: Implement Traffic Management

Module 7: Azure Storage
Storage Accounts
Blob Storage
Storage Security
Azure Files and File Sync
Managing Storage
Lab: Manage Azure storage

Module 8: Azure Virtual Machines
Virtual Machine Planning
Creating Virtual Machines
Virtual Machine Availability
Virtual Machine Extensions
Lab: Manage virtual machines

Module 9: Serverless Computing
Azure App Service Plans
Azure App Service
Container Services
Azure Kubernetes Service
Lab: Implement Web Apps
Lab: Implement Azure Container Instances
Lab: Implement Azure Kubernetes Service

Module 10: Data Protection
File and Folder Backups
Virtual Machine Backups
Lab: Implement Data Protection

Module 11: Monitoring
Azure Monitor
Azure Alerts
Log Analytics
Network Watcher
Lab: Implement Monitoring

Zarezerwój termin

Podstawowe informacje

 • Poziom Associate
 • Język
  szkolenia
  j. polski z dokumentacją
  w j. angielskim
 • Język egzaminu angielski
 • Wymagania AZ-900 (opcjonalne)
 • Czas trwania 4 dni x 8h
 • Typ Zdalne
 • Koszt2 500.00 zł (-500.00)
  2 000.00 zł brutto
 • Materiały W cenie
 • Zapisz się
CertRank

Zajmujemy się oficjalnymi szkoleniami Microsoft.
Jeżeli masz jakieś pytania to zapraszamy do kontaktu.

Zostańmy w kontakcie

Email

Telefon

© CertRank. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed by: ThemeWagon | Edited by: certrank.pl